Medicinsk fakultet/medicinskt vetenskapsområde

För arbetsgivare uppmärkta med * gäller nedan för kontaktförbund

Publicerad: Fredag 2 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

För anställda inom medicinsk fakultet/medicinskt vetenskapsområde (motsvarande), som har påbörjat eller avslutat läkarutbildning, förhandlar Sveriges Läkarförbund och är även kontaktförbund. Det lokala Saco-S-rådet/Saco-S-föreningen kan i samråd med berörda förbund och med stöd av tidigare gällande praxis besluta om att även andra anställda företräds av Sveriges Läkarförbund.