Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU

Saco-S-förening

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Box 513
751 20 Uppsala

Kontakt tfn: 018-471 70 70
Fax: 018-471 70 71

Webbplats: www.ifau.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Olof Rosenqvist, Ordförande
olof.rosenqvist@ifau.uu.se