Jämställdhetsmyndigheten

Saco-S förening

Publicerad: Måndag 26 feb 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Box 73
424 22 Angered

Kontakt tfn: 031-39 29 000

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Josefine Jacobsson, Ordförande
josefine.jacobsson@jamstalldhetsmyndigheten.se