Medlingsinstitutet

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Fredag 9 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Box 1235
111 82 Stockholm

Kontakt tfn: 08-545 292 40
Fax: 08-605 68 36

Webbplats: www.mi.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Matilda Lund, Förhandlare, Akavia
matilda.lund@akavia.se