Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Måndag 24 jun 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Kontakt: 

Box 9
803 20 Gävle

Tfn:026-148 400

Webbplats: www.mynak.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

08-505 836 00 kansli@sulf.se https://sulf.se