Myndigheten för tillgängliga medier

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Adress
Box 51
201 20 Malmö

Kontakt tfn: 040-653 27 00

Webbpltas: www.mtm.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Anna Jönsson, Ordförande
Anna.Jonsson@mtm.se