Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Studentplan 3
831 40 Östersund

Kontakt tfn: 010-447 44 00

Webbplats: www.tillvaxtanalys.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Jörgen Lithander, Ordförande
jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se