Treundantaget

Publicerad: Tisdag 27 sep 2022

Möjligheten för en arbetsgivare att innan turordningen fastställs undanta tre medarbetare av särskild betydelse för verksamheten enligt lag (1982:80) om anställningsskydd 22 § 2 stycket. kan enbart tillämpas hos arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare. Sådant undantag från turordningen kan endast göras var sjätte månad från den tidpunkt då förta uppsägningen skett.

SAV 1984-03-16 Avtal om turordning (TurA-S)

Förhandlingsprotokoll flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den stagliga sektorn