Saco-S utgångspunkter

Publicerad: Tisdag 18 apr 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 7 jul 2022

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkterna för vårt arbete:

  • Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling.

  • Saco-S arbetar för en personalpolitik som synliggör och tillvaratar medarbetares ansvar, kompetens, personliga egenskaper och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling och som sammanför dessa med verksamhetens uppdrag och mål.

  • Saco-S arbetar för en lönepolitik där individens bidrag till verksamhetens mål och resultat kopplas till hans eller hennes lön och löneutveckling.

  • Saco-S skapar möjlighet för medlemmar att, inom ramen för kollektivavtalsreglerade villkor och utifrån verksamhetens behov, påverka sin arbetssituation och sina villkor utifrån personliga önskemål och prioriteringar.

  • Saco-S arbetar för ett arbetsliv med en mångfald av bakgrunder och erfarenhet samt mot diskriminering.

  • Saco-S förordar ett arbetssätt som bygger på samverkan och dialog. 

På central nivå har Saco-S Arbetsgivarverket som motpart. Vi tecknar centrala kollektivavtal om lönebildning, pensioner och allmänna anställningsvillkor som till exempel semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Med den enskilda medlemmen i fokus arbetar vi för att utveckla arbetslivsvillkoren för akademiker i staten. 

Saco-S består av 19 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi cirka 91 000 statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Saco-S-förbund förbund omfattas du av Saco-S centrala och lokala förhandlingsverksamhet. På de flesta myndigheter finns det en lokal Saco-S-förening med en styrelse som representerar medlemmarna. Lokala avtal sluts av Saco-S genom Saco-S-förening eller kontaktförbund på det sätt Saco-S föreskriver. Alla statliga myndigheter har ett av Saco-S-förbund som kontaktförbund. Kontaktförbundet ger service och förhandlingshjälp till den lokala föreningen och för i vissa fall förhandlingar med myndigheten.