Livsmedelsverket, Område livsmedelskontroll

Saco-S genom kontaktförbund

Publicerad: Torsdag 8 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 17 dec 2021

Box 622
751 26 Uppsala

Webbplats: www.slv.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Sveriges Veterinärförbund

08–545 558 20 kansli@svf.se svf.se

Kontaktpersoner

Torbjörn Bidebo, Kontaktperson
Torbjorn.Bidebo@svf.se