Specialpedagogiska skolmyndigheten

Saco-S förening

Publicerad: Torsdag 22 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 12 jan 2022

Adress:
Box 1100
871 29 Härnösand

Kontakt tfn: 010-473 50 00

Webbplats: www.spsm.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Lärarnas Riksförbund, LR

08-613 27 00 lr@lr.se https://www.lr.se

Kontaktpersoner

Ingrid Mauritsson, Ordförande
ingrid.mauritsson@spsm.se