Sveriges domstolar Hyres- och arrendenämnder

Saco-S-förening

Publicerad: Torsdag 6 jul 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 13 jan 2022

Saco-S-förening: www.saco.se/domstol

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Elisabeth Åberg, Ordförande
elisabeth.aberg_saco-s@dom.se
Hanna Jönarp, Vice ordförande
hanna.jonarp_saco-s@dom.se

070-104 00 33