Sveriges Författarfond

Saco-S genom kontaktförbund

Publicerad: Torsdag 6 jul 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 13 jan 2022

Adress:
Box 1106
111 81 Stockholm

Kontakt tfn: 08-440 45 50

Webbplats: www.svff.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Linnea Skagerberg, Ombudsman DIK
linnea.skagerberg@dik.se