Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Saco-S-förening

Publicerad: Tisdag 23 maj 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Box 1206
111 82 Stockholm

Kontakt tfn: 08-7754000
Fax: 08-7754010

Webbplats: www.formas.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Mattias Blomberg, Ordförande
mattias.blomberg@formas.se