Havs- och vattenmyndigheten

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 29 maj 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Box 11930
404 39 Göteborg

Kontakt tfn: 010-698 60 00
Fax: 010-698 61 11

Webbplats: www.havochvatten.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Agnes Ytreberg, Ordförande
agnes.ytreberg@hav.se