Inspektionen för strategiska produkter

Saco-S genom kontaktförbund

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Box 70252
107 22 Stockholm

Kontakt tfn: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

Webbplats: www.isp.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Anders Ekegren, Förhandlare, Akavia
anders.ekegren@akavia.se