Myndigheten för digital förvaltning

Saco-S förening

Publicerad: Måndag 17 sep 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Box 14
851 02 Sundsvall

Kontakt tfn: 0771-11 44 00

E-post: info@digg.se

Webbplats: digg.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Arvid Perbo, Ordförande
arvid.perbo@digg.se