Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, hanterar aktuella frågor som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktigast att lösa.

Publicerad: Onsdag 31 jan 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 21 okt 2021

Här tillhandahåller de centrala parterna – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko –verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling som stärker arbetet med att lösa olika uppgifter och utmaningar på statliga arbetsplatser runt om i landet.

Arbetsområdena varierar över tid, beroende på vilka områden de centrala parterna prioriterar. Från och med 2021 är de följande:

  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv 
  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning 
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Hållbart arbetsliv 

Till Partsrådets webbplats.