Om oss

Saco-S är akademiker i staten.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Måndag 11 apr 2022

Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen. Saco-S är en sammanslutning av flera Saco-förbund.

Tillsammans företräder vi nästan 90 000 akademiker. Vi förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar kollektivavtal om till exempel löner, pensioner, semester och föräldra­ledighet. Avtalen gäller för alla statligt anställda akademiker. Här hittar du våra avtal.

Du som är med i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. Mer formellt brukar Saco-S betecknas som en förhandlingsorganisation. S:et i Saco-S står för staten.