Affärsverk

I Sverige har vi tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Utmärkande för affärsverken är att de bedriver både affärsverksamhet och myndighetsutövning. De har större ekonomisk självständighet än andra myndigheter och tillämpar affärsverksavtalet AVA-T. Det gör också Trafikverket, även om det inte är ett statligt affärsverk i egentlig mening.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022