Arbetstagarorganisation

Organisation med syftet att tillvarata anslutna arbetstagares intressen i förhållande till arbetsgivaren och/eller arbetsgivarorganisationen.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019