Centralt avtal

Ett centralt avtal förhandlas fram av Saco-S och Arbetsgivarverket. De centrala avtalen gäller för alla myndigheter och andra statliga verksamheter.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019