Saco-S

Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är en sammanslutning av 19 fackförbund inom Saco. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen i förhandlingar med arbetsgivarna.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019