Samarbetsavtal

Överenskommelse mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga området. Samarbetsavtalet syftar till fredliga avtalsförhandlingar och innehåller bland annat regler för medling som innebär att Medlingsinstitutet inte ingriper i de statliga förhandlingarna.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019