Tidsbegränsat avtal

Avtal som upphör ett visst datum om inte parterna aktivt förlänger det.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019