Välkommen till Saco-SB i Lerums kommun!

Saco-SB är en lokal förening, inom Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, för medlemmar i de fackförbund som ingår i samarbetsorganisationen Saco.

Sektor samhällsbyggnads Saco-förening, Saco-SB, har idag ca 50 medlemmar från 6 olika förbund: Sveriges ingenjörer, Naturvetarna, Sveriges arkitekter, Jusek, DIK och SSR.

Föreningens stadgar och verksamhetsplan samt protokoll från t ex årsmöte eller andra möten finns under fliken dokument ovan.

Välkommen att väcka frågor och komma med synpunkter! Kontakta gärna styrelsen via e-post: saco.sb@lerum.se eller kontaktrutan längst ner på sidan. Styrelsen samt även skyddsombudet presenteras under fliken om oss.