Om oss

Presentation av styrelsen.

Publicerad: Onsdag 13 maj 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 11 jan 2018

Styrelsen för Saco-SB består av en ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen finns representerad både i kommunhuset vid Bagges torg och på Hedeforsvägen i Stenkullen. Under verksamhetsåret 2017-2018 består den av följande:

Ordförande

Karin Honkanen

 

 

Karin Honkanen
Naturvetarna
Miljöinspektör
Miljöenheten
Bagges torg

tel: 0302-52 11 59
sms: 0761-29 53 20
karin.honkanen@lerum.se
 


Ledamot

Martin Jönsson


Ledamot

 

Martin Jönsson
Sveriges ingenjörer
Processingenjör
VA-enheten
Hedeforsvägen

tel: 0302-52 13 91
sms: 0708-25 19 11
martin.jonsson@lerum.se
Vakant


 Suppleant

Christina Wetterlundh

 
Suppleant

Christina Wetterlundh
Naturvetarna
VA-ingenjör
VA-enheten
Hedeforsvägen

tel: 0302-52 12 67
sms: 072-201 74 18
christina.wetterlundh@lerum.se

Rebecca Greek
Sveriges ingenjörer
Trafikingenjör
Projektenheten
Bagges torg

tel: 0302-52 14 95
sms: 0725-22 16 90Utöver styrelsen finns det dessutom ett ett skyddsombud som för närvarande är:

Skyddsombud

 Ariel Cerda

Ariel Cerda
Sveriges Ingenjörer
Planeringsingenjör
Vägenheten
Hedeforsvägen

tel: 0302-52 12 05
sms: 072-502 11 48
ariel.cerda@lerum.se