Välkommen till oss!

Saco inom LiV förhandlar gemensamma samverkans- och arbetsmiljöfrågor.

Sacoföreningen i LiV består av 11 anslutna yrkesförbund. Föreningens styrelse utgörs av Saco-rådet där alla yrkesförbund har möjlighet att delta med representanter. Rådets arbetsutskott (AU) består av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande.