Välkommen till oss!

Saco inom Region Värmland behandlar gemensamma samverkans- och arbetsmiljöfrågor.

Sacorådet i Region Värmland består av 11 anslutna yrkesförbund. Rådets arbetsutskott (AU) består av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande.