TISDAG 21 JANUARI

Styrelsemöte

12:00 - 16:00

Detta styrelsemöte behandlar i huvudsak omorganisationen

Detta styrelsemöte är det första och ett mycket viktigt sådant. Detta då vi står inför en omorganisation och kommer att slå fast en strategi för omställningsarbetet. Du som har synpunkter på hur vi ska agera kan med fördel inkomma med synpunkter till styrelsen via nedanstående mallänk.

Kontakt vid frågor Olle Östman olle.ostman@sj.se