FREDAG 1 AUGUSTI - ONSDAG 31 DECEMBER

Styrelsekalender

Här listar vi de planerade datum och platser som vi avser att ha styrelsemöte för Sacoföreningen. Observera att datumen och eller platserna kan komma att ändras.

Styrelsemöten Sacoföreningen vid SJ
       
Datum ort  Lokal  Tid
26-aug Stockholm  Lokal Hallsberg  10-14
24-sep Ånge  contact center  13-16
22-okt Stockholm  Lokal Göteborg  10-17 
13-nov Malmö  Lokal Mörarp  11-15
12-nov Södertälje  Igelstagård  10-17

 

Kontakt vid frågor Per Hammarqvist per.hammarqvist@sj.se