Uppdaterad hemsida

Så har vi till slut påbörjat uppdateringen av vår hemsida

Publicerad: Fredag 5 feb 2016

Senast uppdaterad: Fredag 5 feb 2016

Efter en längre period av tidsbrist och arbete med omställning och annnat förändringsarbete har vi nu frigjort resurser att arbeta med mer fokus på hemsidan.

Tanken är att hemsidan skall vara den huvudsakliga informationskällan varför vi utkommer med nyhetsbrevet omkring 4 ggr per år. 

Vi hoppas du kommer ha glädje av hemsidan.