Samverkan

Publicerad: Tisdag 13 sep 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 13 sep 2016

Saco representeras i samverkansgrupperna i Umeå kommuns olika verksamheter både på lokal nivå (LSG), verksamhetsnivå (VSG), förvaltningsnivå (FSG) och central nivå (CSG).

Sacos representanter i CSG är Joakim Åsberg  (SSR) och Birgitta Larsson (LR).

Information om samverkansorganisationen och de olika samverkansgrupperna finns på Umeå kommuns intranät.