Kunskap om arbetsmiljö

Det finns flera olika arbetsmiljöutbildningar runt om. De flesta du som ombud kan stöta på erbjuds från ditt fackförbund, från Saco eller från arbetsgivaren Örebro kommun. Ofta måste du själv söka kunskap om och ta initiativet för att få gå på dessa. Ansök till arbetsgivaren om att få gå på betald arbetstid, det har du rätt till. Det finns också mycket att läsa i form av broschyrer eller information på nätet som du kan söka efter. Här kommer några tips...

Publicerad: Tisdag 14 feb 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 13 jun 2017

Örebro kommun erbjuder två olika arbetsmiljöutbildningar.
Arbetsmiljöcertifiering av chefer och skyddsombud - som anordnas i samarbete med Regionhälsan och som ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Samverkan och rollfördelning - som anordnas i samarbete med Avonova och är ett komplement till arbetsmiljöcertifieringen öka kunskapen och förståelsen om rollfördelning och samverkan som metod för att utveckla verksamhet och arbetsmiljö. Målet är att förbättra arbetsmiljöarbetet i kommunen, med yttersta effekt att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa.

Suntarbetsliv har en webbaserad utbidning i arbetsmiljö, klicka här! Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

OSA - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan du dels läsa i sin helhet HÄR eller gå in på OSA-kompassen, Suntarbetslivs verktyg för att lättare ta itu med dessa frågor.