Sacorådet

Sacorådet träffas för möte ungefär en gång i månaden. Idag består det av ett tiotal ordinarie ledamöter med representanter från Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Psykologförbund.

Senast uppdaterad: Tisdag 31 jan 2017

Sacorådets representanter

              
Carina Laurin Stensson, Akademikerförbundet SSR
Mats Einestam, Akademikerförbundet SSR

Joakim Östlund, Civilekonomerna

Ingrid Selnes, DIK

Richard Vappelin, Jusek

Johan Eliasson, Naturvetarna
Karin Malmgren, Naturvetarna ersättare

Eva-Lena Kallin, Sveriges Arbetsterapeuter

Marie Eriksson, Sveriges Ingenjörer
Kerstin Eriksson och Patrik Simonsson, Sveriges Ingenjörer ersättare            

Helena Lissén-Hallonqvist, Sveriges Psykologförbund 

Helena Wilkås, SRAT                  

Vakanta poster
Sveriges Arkitekter
Sveriges Skolledarförbund