Sacorådet

Sacorådet träffas för möte ungefär en gång i månaden. Idag består det av ett tiotal ordinarie ledamöter med representanter från Akademikerförbundet SSR, SRAT, Akavia, DIK, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Psykologförbund.

Senast uppdaterad: Måndag 28 aug 2023

Sacorådets representanter

              
Carina Laurin Stensson, Akademikerförbundet SSR
Mats Einestam, Akademikerförbundet SSR
Peter Björk, Akademikerförbundet SSR
Helene Ärlegård, Akademikerförbundet SSR

Marie Eriksson, Sveriges Ingenjörer
Patrik Simonsson, Sveriges Ingenjörer ersättare            

Helena Lissén-Hallonqvist, Sveriges Psykologförbund 

Helena Wilkås, SRAT

Maja Edberg, DIK                  

Vakanta poster
Sveriges Arbetsterapeuter
Naturvetarna
Sveriges Arkitekter
Akavia