Sacorådet

Sacorådet träffas för möte ungefär en gång i månaden. Idag består det av ett tiotal ordinarie ledamöter med representanter från Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Psykologförbund.

Senast uppdaterad: Torsdag 25 aug 2022

Sacorådets representanter

              
Carina Laurin Stensson, Akademikerförbundet SSR
Mats Einestam, Akademikerförbundet SSR
Peter Björk, Akademikerförbundet SSR
Helene Ärlegård, Akademikerförbundet SSR

Eva-Lena Kallin, Sveriges Arbetsterapeuter

Marie Eriksson, Sveriges Ingenjörer
Patrik Simonsson, Sveriges Ingenjörer ersättare            

Helena Lissén-Hallonqvist, Sveriges Psykologförbund 

Helena Wilkås, SRAT

Maja Edberg, DIK                  

Vakanta poster
Naturvetarna
Sveriges Arkitekter
Akavia