Sacorådet

Sacorådet träffas för möte ungefär en gång i månaden. Idag består det av ett tiotal ordinarie ledamöter med representanter från Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Psykologförbund.

Senast uppdaterad: Torsdag 21 dec 2017

Sacorådets representanter

Ove Carlsson, Akademikerförbundet SSR                   
Carina Laurin Stensson, Akademikerförbundet SSR
Mats Einestam, Akademikerförbundet SSR

Joakim Östlund, Civilekonomerna

Ingrid Selnes, DIK

Richard Vappelin, Jusek

Karin Malmgren, Naturvetarna
Johanna Bengtsson, Lisa Jensen och Sofie Sundell, Naturvetarna ersättare

Hanna Schwager, Sveriges Arbetsterapeuter

Kerstin Eriksson, Sveriges Ingenjörer  
Marie Eriksson och Patrik Simonsson, Sveriges Ingenjörer ersättare
            

Helena Lissén-Hallonqvist, Sveriges Psykologförbund                   


Vakanta poster

Sveriges Arkitekter, postmottagare Gustav Hellund
Sveriges Skolledarförbund
SRAT