Om oss

Information om styrelsen för Sacorådet vid Region Örebro län gällande efter årsmötet 16/3 2017

Sacorådet består av:

Ordförande:

Anders Bäckman
1:a vice ordförande:

 
Kassör/adjungerad:

Ulrika Schortz
Övriga ledamöter/ersättare:  
Akademikerförbundet SSR Beatrice Jardeberg/Birgitta Wounsch
Civilekonomerna  
DIK - kommunikatörer Petra Ekenstam
DIK (tokar)  
FSA Lena Karlsson
Fysioterapeuterna

Karin Lorin/Louise Andersson

Jusek  
Lärarnas riksförbund  
Naturvetarna Anders Bäckman
SRAT (Audionomerna) Susann Eriksson
SRAT (Logopederna) Anna Djurberg
SRAT (Tandhygienisterna) Anna Grundström
STF-Tjänstetandläkarna Caroline Arvidsson/Tomas Perryd/Marie Hollingworth
SULF  
Sveriges Farmaceuter Sara Fors/Magnus Olsson
Sveriges Ingenjörer Markus Kihlgren/Stefan Jonasson/Mårten Odell
Sveriges Psykologförbund

Kerstin Engström

Webbredaktör:

 Anders Bäckman
Valberedning: