Om oss

SACOrådet består av flera fackförbund som samarbetar som fackliga ombud för SACO i Region Örebro Län

Senast uppdaterad: Måndag 15 apr 2019

Sacorådet består av:

Ordförande:

Anders Bäckman
1:a vice ordförande:

 
Kassör/adjungerad:

Ulrika Schortz
Övriga ledamöter/ersättare:  
Akademikerförbundet SSR Birgitta Wilson/Beatrice Jardeberg
Akavia Vakant
DIK - kommunikatörer Petra Ekenstam
DIK (tokar) Vakant
Sveriges Arbetsterapeuter Lena Karlsson
Fysioterapeuterna Karin Lorin/Louise Andersson
Lärarnas riksförbund Vakant
Naturvetarna Anders Bäckman
SRAT (Barnmorskorna) Vakant
SRAT (Audionomerna) Susann Eriksson
SRAT (Logopederna) Anna Djurberg
SRAT (Tandhygienisterna) Mia Schoultz
STF-Tjänstetandläkarna Sara Fransson/Mattias Timuska Sandqvist
SULF Vakant
Sveriges Farmaceuter Eva Wallén/Sara Fors
Sveriges Ingenjörer Markus Kihlgren/Stefa Jonasson
Sveriges Psykologförbund Izabela Adamiak/Åsa Krantz
Webbredaktör:

 Anders Bäckman
Valberedning: