Om oss

SACOrådet består av flera fackförbund som samarbetar som fackliga ombud för SACO i Region Örebro Län

Senast uppdaterad: Torsdag 20 jun 2019

Sacorådet består av:

Ordförande:

Anders Bäckman
1:a vice ordförande:

 
Kassör/adjungerad:

Ulrika Schortz
Övriga ledamöter/ersättare:  
Akademikerförbundet SSR Cecilia Witt
Civilekonomerna Vakant
DIK - kommunikatörer Petra Ekenstam
DIK (tokar) Vakant
FSA Lena Karlsson
Fysioterapeuterna

Karin Lorin/Louise Andersson

Jusek Vakant
Lärarnas riksförbund Vakant
Naturvetarna Anders Bäckman
SRAT (Audionomerna) Susann Eriksson
SRAT (Logopederna) Anna Djurberg
SRAT (Tandhygienisterna) Anna Grundström
STF-Tjänstetandläkarna Sara Fransson/Mattias Timuska Sandqvist
SULF Vakant
Sveriges Farmaceuter Sara Fors/Magnus Olsson
Sveriges Ingenjörer Markus Kihlgren/Mårten Odell
Sveriges Psykologförbund

 Pereric Andersson

Webbredaktör:

 Anders Bäckman
Valberedning: