Om oss

SACOrådet består av flera fackförbund som samarbetar som fackliga ombud för SACO i Region Örebro Län

Senast uppdaterad: Onsdag 11 jan 2023

Sacorådet består av:

Ordförande:

Anders Bäckman
1:a vice ordförande:

 
Kassör/adjungerad:

Ulrika Schortz
Övriga ledamöter/ersättare:  
Akademikerförbundet SSR Birgitta Wilson
Akavia Vakant
DIK - kommunikatörer Petra Ekenstam
DIK (tokar) Vakant
Sveriges Arbetsterapeuter Kristina Eriksson
Fysioterapeuterna Karin Lorin, Sara Axeliusson
Lärarnas riksförbund Vakant
Naturvetarna Anders Bäckman
SRAT (Barnmorskorna) Vakant
SRAT (Audionomerna) Susann Eriksson
SRAT (Logopederna) Lovisa Verner
SRAT (Tandhygienisterna) Mia Schultz
STF-Tjänstetandläkarna Sara Fransson, Mattias Timuska Sandqvist
SULF Vakant
Sveriges Farmaceuter Eva Wallén, Maria Calles
Sveriges Ingenjörer Markus Kihlgren, Stefan Jonasson
Sveriges Psykologförbund Stefan Billinger, Åsa Krantz
Webbredaktör:

Anders Bäckman
Valberedning: kontakta rådet