Om oss

SACOrådet består av flera fackförbund som samarbetar som fackliga ombud för SACO i Region Örebro Län

Senast uppdaterad: Tisdag 27 feb 2018

Sacorådet består av:

Ordförande:

Anders Bäckman
1:a vice ordförande:

 
Kassör/adjungerad:

Ulrika Schortz
Övriga ledamöter/ersättare:  
Akademikerförbundet SSR Beatrice Jardeberg/Birgitta Wounsch
Civilekonomerna Vakant
DIK - kommunikatörer Petra Ekenstam
DIK (tokar) Vakant
FSA Lena Karlsson
Fysioterapeuterna

Karin Lorin/Louise Andersson

Jusek Vakant
Lärarnas riksförbund Vakant
Naturvetarna Anders Bäckman
SRAT (Audionomerna) Susann Eriksson
SRAT (Logopederna) Anna Djurberg
SRAT (Tandhygienisterna) Anna Grundström
STF-Tjänstetandläkarna Caroline Arvidsson/Marie Hollingworth
SULF Vakant
Sveriges Farmaceuter Sara Fors/Magnus Olsson
Sveriges Ingenjörer Markus Kihlgren/Mårten Odell
Sveriges Psykologförbund

 

Webbredaktör:

 Anders Bäckman
Valberedning: