Samverkansombud

Samverkansgrupper i områden inom RÖLs huvudområden som Sacorådet representerar i

Publicerad: Tisdag 27 feb 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 27 feb 2018

Central Samverkan Anders Bäckman
Hälso- och Sjukvårdens samverkan Anna Djurberg /Birgitta Wounsch
Regionledningen Carina Persson 
Ledningsstaben Petra Ekenstam
Regional Utveckling Anders Bäckman
Regionservice Marcus Kihlgren/Mårten Odell 
Regionhälsan Marie Sörman
FOU Anders Bäckman/Ole Brus
Folktandvården Caroline Arvidsson/Marie Hollingworth 
Fellingsbro Folkhögskola Anders Bäckman
Område Närsjukvård Väster Vakant
Omr. NS Örebro Louise Andersson /Anna Erichs
Omr NS Söder Louise Andersson /Anna Erichs
Omr. NS Norr Irja Randfeldt /Anne Berg
Omr. Medicin och Rehabilitering Sandra Caris/Anna Rydén
Omr. Opererande och Onkologi Lenar Karlsson/Anna Djurberg
Omr. Thorax, Kärl Och Diagnostik Lena Karlsson/ Markus Ejdevald
Omr. Hab. Och Hjälpmedel Ylva Ehrenbåge
Omr. Psykiatri Beatrice Jardeberg