Samverkansombud

Samverkansgrupper i områden inom RÖLs huvudområden som Sacorådet representerar i

Publicerad: Tisdag 7 jan 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 7 jan 2020

Central Samverkan Anders Bäckman/Susann Eriksson
Hälso- och Sjukvårdens samverkan Sandra Caris /Åsa Eliasson
Regionledningen Carina Persson/ Anna Swift-Johanison 
Ledningsstaben Eva Overmeer/Petra Ekenstam
Regional Utveckling Tobias Gustafsson/Anders Bäckman
Regionservice Marcus Kihlgren/Mårten Adell
Regionhälsan Louise Crommert/Pia Brantsberg
FOU Anders Bäckman
Folktandvården Sara Fransson/Mattias Timuska Sandqvist 
Fellingsbro Folkhögskola Anders Bäckman

Område Nära Vård

Louise Andersson/ Anne Berg /

Tove Axelsson Landberg

Område Specialiserad Vård

Lena Karlsson / Therése Sundh /

Anna Ryden

Område Psykiatri Hanna Hanell/Beatrice Jardeberg