Skyddsombud

Huvudskyddsombud, skyddsombud eller facklig SACOrepresentant på respektive förvaltning och område:

Publicerad: Tisdag 27 feb 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 27 feb 2018

Regionledningen Carina Persson 
Ledningsstaben Petar Ekenstam
Regional Utveckling Anders Bäckman
Regionservice

Marcus Kihlgren/Mårten Odell

Regionhälsan Marie Sörman
FOU Anders Bäckman
Folktandvården Caroline Arvidsson/Marie Hollingworth 
Fellingsbro Folkhögskola Anders Bäckman
Område Närsjukvård (NS)Väster: Vakant
Omr. NS Örebro Louise Andersson /Anna Erichs 
Omr. NS Söder Louise Andersson /Anna Erichs 
Omr. NS Norr Irja Randfeldt /Anne Berg
Omr. Medicin och Rehabilitering

Sandra Caris/Anna Rydén

Omr. Opererande och Onkologi

Lenar Karlsson/Anna Djurberg

Omr. Thorax, Kärl Och Diagnostik Lena Karlsson/Markus Ejdevald
Omr. Hab. Och Hjälpmedel Ylva Ehrenbåge
Omr. Psykiatri Beatrice Jardeberg