Lagar och avtal

Här har vi samlat en del lagar och avtal som tillämpas på det kommunala avtalsområdet.

Publicerad: Fredag 13 sep 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 2 jan 2019

Fler lagar och avtal finns, t.ex. på Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Viktigt att komma ihåg:
Det finns Lagar, Förordningar, Centrala avtal, lokala avtal, lokala kollektivavtal och lokala överenskommelser. Innan man kan avgöra vad som gäller i en specifik fråga måste man veta vad som är reglerat på dessa nivåer. Det finns frågor som är reglerade på samtliga nivåer och då är det det lokala avtalet som gäller.

Lagar

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen -LFF
Arbetsmiljölagen - aml inkl. förordn 2010
Arbetstidslagen - ATL
Lagen om offentlig anställning - LOA_110101

Lagen om anställningsskydd - LAS
Föräldraledighetslagen - FLL
Semesterlagen - SemL_100401

Sjuklönelagen - SjLL
Medbestämmandelagen - MBL
Jämlikhetslagen - JML
Diskriminieringslagen 2009

Centrala avtal

AB
Allmänna bestämmelser 100531

KFS (Kommunala bolag)
Länk till KFS

FAS 05 - ett central samverkansavtal (Förnyelse - Arbetsmiljö - Samvekan) Större vikt läggs på en välfungerande och förebyggande arbetsmiljö med ökad kompetens på arbetsmiljöområdet för chefer och fackliga förtroendemän. Detta avtal skall ligga till grund för kommunlokala avtal. - fas05 avtal. I Göteborg gäller sedan 20100101 Samverkan Göteborg, till vilket några av stadens bolag anslutit sig.

Kommuncentrala kollektivavtal:

Samverkansavtalet 20100101
Flextidsavtalet 101005

Distansarbete

Lokala överenskommelser kan efterfrågas per förvaltning

Det finns också lokala avtal som gäller på förvaltningsnivå. Dessa avtal finns till exempel där det man skrivit flextidsavtal på förvaltningar.