Lokala kollektivavtal för Göteborgs Stad

Här finns de lokala kollektivavtal som gäller för Göteborgs Stad.

Publicerad: Onsdag 26 jun 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 26 jun 2019

Lokala kollektivavtal

Samverkan Göteborg-lokalt samverkansavtal för Göteborgs Stad

Kollektivavtal om flexibel arbetstid - Göteborg Observera att detta är grundavtalet för staden och att lokala överenskommelser gjorts ute på förvaltningarna.

Kollektivavtal om semesterlöneväxling