TISDAG 8 SEPTEMBER

Föreningskurs för nya styrelser i lokal Sacoförening

Kursen vänder sig till nystartade Sacoföreningar eller till er som är på väg att starta lokal Sacoförening.

Vi kommer att avhandla hur det är att verka i en lokal Sacoförening. Vi kommer att gå igenom syftet med att ha en lokal Sacoförening, våra stadgar, mötetsformer, medlemmar, arrangemang, styrelsearbete, valberedning etc.

Vi vänder oss till er som startat ny förening under senaste året eller som står i begrepp att starta förening.

Kontakt vid frågor LIselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg