TORSDAG 10 SEPTEMBER

Grundläggande facklig kurs hösten 2015

Fyradagars grundkurs i fackligt arbete. Övriga dagar är 6 okt, 21 okt, samt 27 nov. Bild ovan visar kursgruppen våren 2015 Kursen är nu fulltecknad I vår kommer vi att starta en ny kurs.

Kursen tar upp följande:

Störst utrymme ges grundläggande samverkans- och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är lönebildning, rehabilitering, mötes- och förhandlingsteknik, förtroendemannalagen, diskriminering, LAS och AB. Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar. Kortare hemuppgifter kommer att ges mellan kurstillfällena. Kursledare är Liselotte Hakeberg och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

 För mer info klicka här

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se