FREDAG 21 NOVEMBER

Frukostseminarium för Sacochefer

08:00 - 10:00

Sacorådet bjuder in chefer i Göteborgs Stad som också är Sacomedlemmar till ett frokostseminarium fredagen den 21 november. Karin Åhström, stadens nya HR-direktör medverkar. Se inbjudan nedan

inbjudan 21 november.pdf

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.se/goteborg 031-368 5756