TISDAG 3 FEBRUARI

Ordförandeträff

08:30 - 10:00

Träff för ordförande i lokala Sacoföreningar

ordförandeträffar.docx

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se

Ja tack, jag kommer!