FREDAG 18 MARS

Ordförandeträff

13:00 - 15:00

För ordförande i lokala Sacoföreningar i Göteborgs Stad

Inbjudan här.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031 - 368 57 56