MÅNDAG 14 NOVEMBER
Stampgatan 15

Sacorådets styrelsemöten november 2016

09:00 - 12:00

Sacorådets styrelse sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella fackliga frågor med speciellt fokus på arbetsmilj och samverkansfrågor