ONSDAG 9 MARS

Skyddsombudsträff

13:00 - 15:00

Träff med erfrenhetsutbyte för skyddsombud.

På skyddsombudsträffarna utgår vi från era frågor som vi gemensamt försöker belysa. Aktuella arbetsmilöfrågor samt arbetsmiljöarbetet i staden är stående punkter.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031 - 368 57 56

Ja tack, jag kommer!