MÅNDAG 27 MARS

Sacorådets styrelsemöte mars 2017

09:00 - 11:00

Sacorådets styrelse sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella fackliga frågor med speciellt fokus på arbetsmiljö och samverkansfrågor.