TISDAG 16 JANUARI

Informationsmöte 1 med frukost

08:00 - 09:30

First Hotel G, Centralstationshuset

Välkommen på ett informationsmöte för Sacomedlemmar inom stadsdelarnas HR, ekonomi-, kansli- och utvecklingsavdelningar. Informationsmötet är fullt. Välj något av de andra tre tillfällena.

Välkommen på ett informationsmöte om fackliga frågor som berör din anställning och vilka villkor som gäller när utbildningssektorn bryts ur stadsdelarna. 

Mer information och inbjudan hittar du HÄR.

Informationsmötet är fulltecknat. Välj något av de andra tre tillfällena.