FREDAG 22 NOVEMBER

Facklighandledning III

13:00 - 15:00

Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln.

Facklig handledning är ett tillfälle för dig som är samverkansrepresentant/skyddsombud att få hjälp att belysa arbetsmiljö- och samverkansfrågor djupare. I mindre grupp undersöker vi lagrum och utbyter erfarenheter. Du kan antingen ta med dig en egen fråga att lyfta eller ta del av de andra deltagarnas frågor.

Under vår fackliga handledning diskuterar vi gemensamt era aktuella frågor och dilemman. Arbetsmiljö, samverkan och rollen som facklig förtroendevald/skyddsombud. Max 10 deltagare.

Kontakt vid frågor Caroline Löfdahl Söderlind caroline.lofdahl@saco.goteborg.se Tel: 0703-149042