FREDAG 13 MARS
Stampgatan 15

Informationsmöte för samverkansrepresentanter - Möte 2

08:00 - 10:00

Vån 4

Du är välkommen på informationsmöte med anledning av den pågående organisationsförändringen i staden

Inbjudan riktar sig till dig som är samverkansrepresentant i LSG/FSG i SDN och socialresursförvaltning.
Vi kommer att informera om hur Sacorådet tillvaratar medlemmarnas intressen under året, hur vi kan stötta er som fackligt förtroendevalda i era nuvarande uppdrag och hur partssamverkan kommer att ske i de nya förvaltningarna. Vi kommer även att informera om de generella bemanningspriciper som gäller vid bildandet av nya förvaltningar eller flytt till befintliga förvaltningar.
Informationsmötet hålls på Stampgatan 15. Sacorådet bjuder på frukost/fika. Anmäl dig till 13 mars 8-10

Anmälan: